Petit Press

SME.sk

Internetu v našom inzertnom portfóliu dominuje portál Sme.sk, najnavštevovanejší spravodajský web na Slovensku. Svojim vyše dvom miliónom užívateľov poskytuje profesionálne spracované online spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb.  Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti, tipy a rady nájdete aj na našom blogu Reklama.sme.skČo ponúkame: Reklamné bannerymobilnú reklamuvideoreklamu i textovú reklamu (PR články). Server je začlenený do auditu návštevnosti
Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás, alebo si pozrite odpovede na často kladené otázky.

Počet reálnych užívateľov za mesiac*:

2 146 018

Počet reálnych užívateľov za týždeň*:

1  170 673

Počet reálnych užívateľov za deň*:

 387 990

*Zdroj: AIMmonitor I-XII 2015, mesačný, týždenný, denný priemer

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227
          Blog, FacebookTwitter 

NENAŠLI STE ĆO STE HĽADALI?