Petit Press

SME.sk

Internetu v našom inzertnom portfóliu dominuje portál Sme.sk, najnavštevovanejší spravodajský web na Slovensku. Svojim vyše dvom miliónom užívateľov poskytuje profesionálne spracované online spravodajstvo a bohatú škálu sekcií i užitočných služieb.  Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti, tipy a rady nájdete aj na našom blogu Reklama.sme.skČo ponúkame: Reklamné bannerymobilnú reklamuvideoreklamu i textovú reklamu (PR články). Server je začlenený do auditu návštevnosti.  Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás, alebo si pozrite odpovede na často kladené otázkyMáte podnet na zlepšenie našich služieb? Vyjadrite sa.

Počet reálnych užívateľov za mesiac*:

2 290 592

Počet reálnych užívateľov za týždeň*:

1  320 918

Počet reálnych užívateľov za deň*:

 449 490

*Zdroj: AIMmonitor 1-4/2016, mesačný/ týždenný / denný priemer

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227
          Blog, FacebookTwitter
          Máte podnet na zlepšenie našich služieb? Vyjadrite sa. 

NENAŠLI STE ĆO STE HĽADALI?