Petit Press

Regionálne týždenníky MY

Týždenníky MY sú novinami s najsilnejším regionálnym zázemím. Okrem bratislavského regiónu pokrývajú všetky ostatné regióny Slovenska. Čítanosť týždenníkov MY stabilne obsadzuje poprednú pozíciu v porovnaní s čítanosťou ostatných periodík, vrátane bulvárnych denníkov. Regionálne týždenníky vychádzajú v pondelok a v utorok, v 26 mutáciách a v rozsahu až do 44 strán. Viac ako dve tretiny čitateľov (76,9 %) sa zaraďuje do socioekonomickej skupiny A, B, C. Týždenníky MY číta 22,0 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí a 57,0 % čitateľov má minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. (Zdroj: MML-TGI SR 2016).

Týždenníky MY po obsahovej stránke ponúkajú nielen jedinečné regionálne spravodajstvo, ale aj spravodajstvo zo Slovenska a zo zahraničia. Aj preto viac ako 40 % pravidelných čitateľov nečíta žiadny z denníkov vychádzajúcich na Slovensku. Cenovo výhodnou možnosťou inzerovania je ponuka rôznych balíkov týždenníkov MY.

Okrem štandardnej plošnej a vkladanej inzercie ponúkajú týždenníky MY variabilitu reklamných prebalov, vlepovanej inzercie, vrátene fóliovania reklamných vzoriek s magazínovými prílohami. 

Priemerný tlačený náklad:120 817 ks*
Priemerný predaný náklad:85 355 ks*
Periodicita:týždenník
Čítanosť:249 639 čitateľov (t.j. 5,6 % populácie)**

* Zdroj: ABC SR, 2017
** Zdroj: MML-TGI SR, 2017

Cenníky plošnej inzercie

PDF Cenník inzercie týždenníkov MY

Kontakt

inzercia Regionálne týždenníky MY
podklady.regiony@petitpress.sk