Petit Press

Reklamné produkty Sme.sk - Interaktívne ukážky a popis hlavných reklamných formátov

 

Inzertná ponuka Sme.sk zahŕňa reklamné bannery štandardné, textovú reklamu (PR články), mobilnú reklamu i videoreklamu. Ukážky a viac informácií zobrazíte kliknutím na nasledujúce odkazy:

ŠTANDARDNÉ BANNEROVÉ FORMÁTY

TEXTOVÁ REKLAMA NA SME.SK

MOBILNÁ REKLAMA NA SME.sk

VIDEOFORMÁTY

Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti aj cez email.

Pozrite si aj odpovede na ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Späť k cenníkom reklamy na Sme.sk.

 

 

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227
          BlogFacebookTwitter
          Máte podnet na zlepšenie našich služieb? Vyjadrite sa. 

NENAŠLI STE ĆO STE HĽADALI?