Petit Press

Reklamné produkty Sme.sk - Interaktívne ukážky a popis hlavných reklamných formátov

 

Inzertná ponuka Sme.sk zahŕňa reklamné bannery štandardné, textovú reklamu (PR články), mobilnú reklamu i videoreklamu. Ukážky a viac informácií zobrazíte kliknutím na nasledujúce odkazy:

ŠTANDARDNÉ BANNEROVÉ FORMÁTY

TEXTOVÁ REKLAMA NA SME.SK

MOBILNÁ REKLAMA NA SME.sk

VIDEOFORMÁTY

Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti aj cez email.

Späť k cenníkom reklamy na Sme.sk.

 

 

Kontakt / Contact

          Email:internet@petitpress.sk
          Direct phone: +421 2 59 233 227
         

NENAŠLI STE ĆO STE HĽADALI?