Petit Press

The Slovak Spectator

The Slovak Spectator sú jediné noviny (mesačník) na Slovensku vydávané v anglickom jazyku. Vychádzajú od roku 1995 a sú zdrojom serióznych a aktuálnych ekonomických, politických, regionálnych, ako aj kultúrno-spoločenských informácií o Slovensku.

The Slovak Spectator vydáva počas roka aj špecializované plnofarebné publikácie: Career & Employment Guide – ročenka pokrývajúca oblasť ľudského kapitálu a pracovného trhu v SR; Investment Advisory Guide - ročenka predstavujúca podnikateľské prostredie v SR so sekciou zameranou na trh nehnuteľností; Book of Lists - ročenka obsahujúca zoznam najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v SR.

Čitateľské portfólio tvoria cudzinci žijúci a pracujúci na Slovensku, Slováci s veľmi dobrou úrovňou ovládania anglického jazyka, manažéri slovenských i zahraničných spoločností so zastúpením na Slovensku, vládne orgány a organizácie, zastupiteľské úrady, ambasády, obchodné komory, a i. Ďalšiu skupinu predstavujú čitatelia trvalo žijúci v zahraničí.

Inzerentom The Slovak Spectator poskytuje priestor na oslovenie exkluzívnej skupiny slovenských i medzinárodných čitateľov s rozhodovacími kompetenciami z obchodnej a diplomatickej vrstvy pôsobiacej na Slovensku. 31 % čitateľov The Slovak Spectator nečíta žiadne iné tlačené periodikum vydávané v SR. 

Priemerný tlačený náklad:5 000 ks*
Periodicita:mesačník
Rozsah:16 - 20 strán

*Zdroj: Petit Press a.s., 2020

The Slovak Spectator vydáva aj cestovateľskú edíciu SPECTACULAR SLOVAKIA (Veľkolepé Slovensko) v knižnej podobe s praktickým vreckovým formátom. 
Edícia Spectacular Slovakia obsahuje  2 tituly v slovenčine:  Slovensko – knižný sprievodca, Sprievodca – Nitra, 3 anglicko-slovenské publikácie: Trenčín region/ Trenčín región, Košice region/Košický región, Bratislava region/Bratislavský región, 4 tituly v angličtine: Slovakia travel guide, Bratislava City Guide, Nitra City Guide a Trnava region  a  nemecko-slovenskú publikáciu: Region Košice. 

Pre spoločnosti pri dotlači ponúkame prípravu personalizovaného vydania cestovateľských sprievodcov. Objednané kusy vieme dodať s personalizovanou prednou aj zadnou obálkou podľa predstáv klienta, ktorý tak získava výnimočný darček vhodný pre svoje medzinárodné aktivity, zahraničné návštevy i významných obchodných partnerov alebo zamestnancov. Vďaka brandovanej verzii má spoločnosť unikátnu možnosť odprezentovať nielen svoje aktivity, ale aj región, v ktorom pôsobí.  Bez viazanosti na dotlač vieme dodať cestovateľských sprievodcov so záložkou či nálepkou prezentujúcou klienta.