Petit Press

Bezplatné noviny ECHO

Sieť schránkových novín ECHO vychádza v náklade 823 000 kusov a pokrýva 24 regiónov po celom Slovensku. Okrem inzercie noviny ECHO na 8 až 16 stranách prinášajú aktuálne spravodajstvo, regionálny šport a informácie z rôznych oblastí života.
Zaoberajú sa praktickými problémami života v regiónoch, prinášajú užitočné informácie, rady a zábavu.
Náklad: 823 000 kusov

Názov tituluNáklad*

Nitrianske ECHO
Trnavské ECHO
Žilinské ECHO
Banskobystrické ECHO
Tatranské ECHO
Šalianske ECHO
Oravské ECHO
Prievidzké ECHO
Zvolenské ECHO
Senecké ECHO
Prešovské ECHO
Topoľčianske ECHO
Turčianske ECHO
Záhorácke ECHO
Žiarske ECHO
Novozámocké ECHO
Pezinské ECHO
Levické ECHO
Breznianske ECHO

Sereď

Galanta                      
Považské ECHO
Novohradské ECHO
Liptovské ECHO
Kysucké ECHO
Hontianske ECHO
Zemplínske ECHO
Gemerské ECHO

50 000
40 000
35 000
40 000
36 000
35 000
35 000
35 000
34 000
33 000
30 000
30 000
28 000
26 000
26 000
25 000
25 000
20 000
16 000 

  9 000

  7 000
28 000
26 000
20 000
18 000
15 000
26 000
20 000

Čítanosť: 208 737 čitateľov (t.j. 4,7 % populácie)**

*Zdroj: Petit Press a.s. , 2020
**Zdroj: MML-TGI SR, 
1. - 2. kvartál 2019 

Kontakt

inzercia Bezplatné noviny ECHO
[email protected]