Petit Press

MESAČNÍK O knihách

Magazín o knihách vychádza ako príloha denníka SME pravidelne vždy prvú stredu v mesiaci a je určený všetkým knihomilom. Prináša každý mesiac pravidelné rubriky, ako napríklad Kniha mesiaca, rozhovor s osobnosťou, knižné tipy, aktuálne novinky na knižnom trhu a rebríček predajnosti kníh. Našim klientom ponúkame možnosť prezentácie formou plošnej, vkladanej či vlepovanej inzercie. Benefitom pre inzerentov je samostatný predaj Magazínu o knihách v kníhkupectvách po celom Slovensku.

Celkový tlačený náklad:44 000 výtlačkov*
Tlačený náklad ako príloha denníka SME:22 500 výtlačkov*
Tlačený náklad samostatne predajný titul:21 500 výtlačkov*
Periodicita:mesačník
Rozsah:28 strán
Farebnosť:plnofarebný
Čítanosť:denník SME: 225 000 čitateľov**

* Zdroj:  Data Petit Press, a.s., 2023
** Zdroj: MML-TGI SR, 4. vlna 2020 a 1. vlna 2021

Kontakt / Contact

inzercia O knihách:
manažér inzercie: Miro Johan;
[email protected]; +421 903 266 347
všeobecná mailová adresa:
[email protected]