Petit Press

Reklamné produkty Sme.sk - Interaktívne ukážky a popis hlavných reklamných formátov

 

Inzertná ponuka Sme.sk zahŕňa reklamné bannery štandardné, textovú reklamu (PR články), mobilnú reklamu i videoreklamu. Upozornenie: Uvádzané ukážky reklamy na Sme.sk sú informatívne, nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke, netvoria kompletný zoznam možností a neobsahujú podrobnú technickú špecifikáciu ani pravidlá pre tvorbu podkladov inzercie. Aktuálne produkty nájdete v platných cenníkoch plošnej reklamy na Sme.sk TUUkážky a viac informácií zobrazíte kliknutím na nasledujúce odkazy. 

ŠTANDARDNÉ BANNEROVÉ FORMÁTY

TEXTOVÁ REKLAMA NA SME.SK

MOBILNÁ REKLAMA NA SME.sk

VIDEOFORMÁTY

NOVÉ: Možnosti reklamných spotov v podcastoch Sme.sk

Optimálne reklamné produkty vám radi odporučia naši špecialisti aj cez email.

Späť k cenníkom reklamy na Sme.sk.

 

 

Kontakt / Contact

          Email:[email protected]
          Direct phone: +421 2 59 233 227