Petit Press

Bezplatné noviny ECHO

Sieť schránkových novín ECHO vychádza v náklade 1 003 000 kusov a pokrýva 24 regiónov po celom Slovensku. Okrem inzercie noviny ECHO na 8 až 16 stranách prinášajú aktuálne spravodajstvo, regionálny šport a informácie z rôznych oblastí života.
Zaoberajú sa praktickými problémami života v regiónoch, prinášajú užitočné informácie, rady a zábavu.
Náklad: 1 003 000 kusov

Názov tituluNáklad*

Košické ECHO
Nitrianske ECHO
Trenčianske ECHO
Trnavské ECHO
Nové Zámky ECHO
Tatranské ECHO
Zemplínske ECHO
Šalianske ECHO
Považské ECHO
Banskobystrické ECHO
Prešovské ECHO
Liptovské ECHO
Žilinské ECHO
Oravské ECHO
Prievidzké ECHO
Topoľčianske ECHO
Turčianske ECHO
Bardejovské ECHO
Senecké ECHO
Žiarske ECHO
Záhorácke ECHO
Pezinské ECHO
Lučenecké ECHO
Kysucké ECHO
Levické ECHO
Zvolenské ECHO
Sereď
Breznianske ECHO

Stará Ľubovňa ECHO

Rimavská Sobota ECHO

89 000
50 000
50 000
50 000
50 000
47 000
45 000
35 000
28 000
40 000
40 000
35 000
35 000
35 000
35 000
33 000
30 000
28 000
33 000
26 000
26 000
25 000
23 000
21 000
20 000
20 000
9 000
14 000 

14 000

17 000

Čítanosť: 226 013 čiatateľov (t.j. 5,0 % populácie)**

*Zdroj: Petit Press a.s. , 2018
**Zdroj: MML-TGI SR, 2018 

Kontakt

inzercia Bezplatné noviny ECHO
inzercia@echo.sk