Petit Press

O nás

Tlačiareň Petit Press, a.s. je moderná novinová rotačná ofsetová tlačiareň

 • štvorfarebná tlač na novinovom papieri
 • kvalita tlače je porovnateľná s tlačou na natieranom papieri za cenu, ktorej sa žiadna iná tlač nevyrovná
 • používame progresívne technológie a materiály
 • dosahujeme najkvalitnejšie výtlačky na novinovom papieri vo formáte 289x390mm a 390x578mm
 • flexibilnosť pri zabezpečovaní požiadaviek zákazníka ohľadom kvality, farebnosti, gramáže papiera, resp. iných požiadaviek zákazníka
 • veľká kapacita tlače – 55 000 výtlačkov za hodinu
 • minimálne dodacie lehoty, predtlačová príprava v tlačiarni, možnosť vlastnej dopravy
 • vkladanie príloh a vlepovanie reklamy

Naše produkty

Tlačíme periodiká vydavateľstva Petit Press, a.s. – denníky, regionálne týždenníky a reklamné schránkové noviny vlastného vydavateľského domu. Realizujeme tlač pre našich externých zákazníkov zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Talianska. Taktiež tlačíme rôzne regionálne a reklamné noviny aj pre slovenských zákazníkov.

Ocenenia

Tlačiareň Petit Press sa úspešne zúčastňuje súťaže Zlatá pečať, ktorú organizuje Zväz polygrafie na Slovensku.

 • Rok 2014 - Zlatá pečať v kategórii noviny
 • Rok 2015 - Zlatá pečať v kategórii noviny
 • Rok 2016 - Zlatá pečať v kategórii noviny
 • Rok 2017 - Zlatá pečať v kategórii noviny
 • Rok 2018 - Zlatá pečať v kategórii noviny
 • Rok 2019 - Zlatá pečať v kategórii noviny
 • Rok 2020 - Zlatá pečať v kategórii noviny
 • Rok 2021 - Zlatá pečať v kategórii noviny

História spoločnosti

Tlačiareň Petit Press, a.s. ako súčasť vydavateľstva Petit Press, a.s. je nástupkyňou bývalej tlačiarne SK Print, s.r.o. a tlačiarne VMV, a.s., ktorá v priestoroch areálu Free Zone Sipox na Kopčianskej ulici č. 92 za dramatických udalosti od mája roku 1996 zabezpečovala tlač denníka SME.

Po získaní zahraničného úveru bola vo veľmi krátkom čase inštalovaná staršia rotačka GOSS COMUNITY, ktorá v prvom období tlačila kompletný náklad denníka SME.

V roku 2002 sme začali prestavbu haly v objekte bývalého š.p. Matador na modernú – novinovú coldsetovú tlačiareň, v ktorej sa nainštaloval nový rotačný stroj CROMOMAN 45. Tlačiareň bola slávnostne uvedená do prevádzky 6. decembra 2002.

Ďalšia zásadná modernizácia prebehla na prelome rokov 2010/2011, keď boli jestvujúce rotačky nahradené jednou WIFAG OF 375S, ktorá umožňuje jednozložkovú produkciu do 48 plnofarebných strán formátu 289x390mm pri rýchlosti 70.000 výtlačkov za hodinu.

Súčasťou investície je aj expedičná linka Ferag (modernizovaná v roku 2018), ktorá umožňuje on-line vkladanie do tlačeného produktu a CTP Agfa Advantage-DL (modernizované v roku 2016) na výrobu ofsetových platní. Pre umiestnenie rotačky bola vybudovaná nová prístavba k jestvujúcej budove tlačiarne.