Petit Press

Požiadavky na spracovanie strán pre zhotovenie tlačovej formy na CTP

Formát výtlačku: 185x263mm petit

Maximálny (doporučený) sadzobný obrazec

Formát výtlačku: 289x390mm tabloid

Maximálny (doporučený) sadzobný obrazec

 • 258x355mm
 • pri panoráme: 540x355mm

Odsadenie strán

 • 12 mm od vnútorného okraja
 • 12 mm od vonkajšieho okraja
 • 15 mm zhora
 • 20 mm zdola

Formát dokumentu PDF

 • 282x390mm
 • pri panoráme: 564x390mm

Formát výtlačku 390x578mm broadsheet

Maximálny (doporučený) sadzobný obrazec

 • 360x542mm

Odsadenie strán:

 • 13 mm od vnútorného okraja
 • 17 mm od vonkajšieho okraja
 • 16 mm zhora
 • 20 mm zdola

Spracovanie dát

 • pri 4-farebných stranách musia byť použité iba farby zo škály CMYK. Pri dodaní dokumentu strany v inom farebnom priestore neručíme za správnosť farby v tlači!
 • Logá a obrázky na čierno-bielych stranách musia byť zhotovené v stupňoch šedej (Grayscale). Celé čiernobiele strany musia byť v Grayscale!
 • lineatúra rastra 52 liniek/cm
 • zachovať rozlíšenie 200 dpi!
 • záväzne určiť požadované zadelenie širky okrajov strany!
 • čistý formát strany a potlačenej plochy na výtlačku je rovnaký podľa požadovaného zadelenia šírky vnútorného a horného okraja v dokumente. Toto zadelenie musí byť rovnako dodržané na všetkých párnych a nepárnych stranách!
 • strany musia byť bez pasovacích a orezových znakov!
 • dáta uložiť do konečnej verzie PDF – 1.3 (Acrobat 4.0), v inom prípade kontaktovať technikov tlačiarne!
 • súbory strán sa nesmú posielať v jednej zložke. V jednom súbore môže byť maximálne jedna strana!
 • dáta dodať na FTP server – adresa: ftp.petitpress.sk
 • dokument PDF nesmie obsahovať ICC profily!

Pokyny

 • prístupové práva a spôsob označovania odosielaných strán na server klient obdrží po doručení objednávky na tlač
 • klient môže odoslať dáta na skúšku do tlačiarne elektronickou poštou na e-mailovú adresu: [email protected]

Kontakt na tlačiareň

 • CTP stredisko: 02/59 233 705
 • Výrobné oddelenie: 02/59 233 700