Petit Press

Novinová rotačná ofsetová tlač

 • Papier: novinový 36 - 70g/m²
 • Raster: 52 liniek/cm
 • Rozlíšenie: 1.270 dpi
 • Farebnosť: 4-farebná tlač

Formát

 • 185x263mm Petit
 • 289x390mm Tabloid
 • 390x578mm Broadsheet

Rozsah

 • 4-48 strán tabloid
 • 4-24 strán broadsheet

Možnosť rozširovania stranového rozsahu v jednej zložke

 • o 4 strany / pri formáte Petit o 8 strán

Štandardná veľkosť sadzobného obrazca

 • 258x355 mm
 • 564x390mm (panoráma)

Šitie

 • Väzba V1 – 2 kovové skoby - realizovaná on-line v tlačovom stroji.

Expedícia

 • adresné balenie výtlačkov
 • vkladanie príloh do výtlačku - Technické podmienky pre vkladané prílohy
 • vlepovanie reklám/vkladačiek do výtlačku
 • páskovanie reklamy na výtlačok
 • etiketovanie
 • zabezpečenie prepravy na miesto určenia