Petit Press

Týždenník Vasárnap

Týždenník Vasárnap je najčítanejší rodinný týždenník pre obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku. Je to typický víkendový magazín s dlhoročnou históriou. Každý týždeň prináša okrem klasických stránok o životospráve, zdraví, obliekaní aj príbehy ľudí, reportáže a rozhovory s osobnosťami.