Petit Press

HISTORICKÁ REVUE + kniha ORWELL: DENNÍKY

K ročnému predplatnému magazínu HISTORICKÁ REVUE získate knihu:

George Orwell: DENNÍKY

George Orwell patril k tomu typu ľudí, ktorým sa zvykne hovoriť homo scribens – človek píšuci. Dokladom toho sú aj jeho denníky, ktoré sú predovšetkým náčrtmi úvah, nápadov, postrehov, pozorovaní, dojmov či myšlienok, ktoré neskôr spracovával vo svojej esejistike, literárnej kritike, recenziách a samozrejme v románoch.

 

Predplatiteľská akcia je limitovaná počtom kníh