Petit Press

Denník Új Szó

Denník Új Szó je jediný denník v maďarskom jazyku vydávaný na Slovensku. Vychádza šesťkrát do týždňa v rozsahu 24 - 32 strán. Je obohatený o rôzne tematické a špecializované prílohy. Silnou stránkou denníka je dlhoročná vernosť čitateľov, postavená na poznaní ich životných problémov a bohatých a aktuálnych informáciách z regiónov, kde žijú.