Petit Press

The Slovak Spectator

The Slovak Spectator sú jediné noviny (mesačník) na Slovensku vydávané v anglickom jazyku. Vychádzajú od roku 1995 a sú zdrojom serióznych a aktuálnych ekonomických, politických, regionálnych, ako aj kultúrno-spoločenských informácií o Slovensku.

The Slovak Spectator vydáva počas roka špecializované plnofarebné ročenky v anglickom jazyku:

  •  CAREER & EMPLOYMENT GUIDE

Ročenka pokrývajúca oblasť ľudského kapitálu a pracovného trhu v SR. 

  • INVESTMENT ADVISORY GUIDE

Ročenka predstavujúca podnikateľské prostredie v SR. Obsahuje aj sekciu zameranú na trh nehnuteľností v SR. 

  • BOOK OF LISTS

Ročenka obsahujúca zoznam najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v SR. 

  • SPECTACULAR SLOVAKIA

Cestovateľská séria komplexných turistických sprievodcov v knižnej podobe (praktický vreckový formát), ktorá pokrýva celé Slovensko a vo svojich regionálnych edíciách aj konkrétne mestá a ich okolie. Edícia Spectacular Slovakia obsahuje: 2 tituly v slovenčine: Slovensko – knižný sprievodca, Sprievodca - Nitra; 2 anglicko-slovenské publikácie: Košice region/Košický región, Bratislava region/Bratislavský región); 3 tituly v angličtine: Slovakia – travel guide, Bratislava City Guide, Nitra City Guide.

The Slovak Spectator okrem pokrývania aktuálneho diania na Slovensku rozvíja aj aktivity v prepájaní univerzitného prostredia s praxou. Na pôde Univerzity Komenského ako aj Ekonomickej univerzity v Bratislave realizoval niekoľko vzdelávacích projektov, ktoré priniesli na akademickú pôdu odborníkov z medzinárodného prostredia. Za pilotný projekt „Get trained and then get published“ realizovaný v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského získal týždenník The Slovak Spectator v roku 2012 od Nadácie Pontis cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu v rámci 12. ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia.

PREZRITE SI MOŽNOSTI INZERCIE
prezrieť možnosti inzercie