Petit Press

Dvojtýždenník The Slovak Spectator

The Slovak Spectator je jediný dvojtýždenník na Slovensku vydávaný v anglickom jazyku. Vychádza od roku 1995 a je zdrojom serióznych a aktuálnych ekonomických, politických, regionálnych, ako aj kultúrno-spoločenských informácií o Slovensku.

The Slovak Spectator vydáva počas roka 5 špecializovaných plnofarebných ročeniek v anglickom jazyku:

Career & Employment Guide
Ročenka pokrývajúca oblasť ľudského kapitálu a pracovného trhu v SR.
Spectacular Slovakia
Komplexný turistický sprievodca, ktorý pokrýva celé Slovensko a vo svojich regionálnych edíciách aj konrétne mestá a ich okolie.
Investment Advisory Guide
Ročenka predstavujúca podnikateľské prostredie v SR.
Real Estate & Construction Guide
Ročenka mapujúca trh nehnuteľností v SR, v roku 2013 vychádza ako samostatná sekcia publikácie Investment Advisory Guide.
Book of Lists
Ročenka obsahujúca zoznam najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v SR.

The Slovak Spectator okrem pokrývania aktuálneho diania na Slovensku rozvíja aj aktivity v prepájaní univerzitného prostredia s praxou. Na pôde Univerzity Komenského ako aj Ekonomickej univerzity v Bratislave realizoval niekoľko vzdelávacích projektov, ktoré priniesli na akademickú pôdu odborníkov z medzinárodného prostredia. Za pilotný projekt „Get trained and then get published“ realizovaný v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského získal týždenník The Slovak Spectator v roku 2012 od Nadácie Pontis cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu v rámci 12. ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia.

PREZRITE SI MOŽNOSTI INZERCIE
prezrieť možnosti inzercie