Petit Press

29. máj 2015

Prílohy denníka SME - dobre zacielená inzercia

Informujte sa o pripravovaných vydaniach a cenách reklamného priestoru na tel: 02 59 233 230 (-234).

Pripravujeme špecializované prílohy denníka SME na aktuálne i sezónne témy. Prílohy môžu obsahovať vašu plošnú, vkladanú či vlepovanú inzerciu, ktorá bude lepšie zacielená. Spýtajte sa nás na adrese prijem.inzercia@petitpress.sk alebo na tel: 02 59 233 230 na aktuálne možnosti a ceny inzercie, alebo si vyžiadajte aktuálny Harmonogram špecializovaných príloh

S cieľom zamerať reklamné posolstvo na čo najvhodnejšiu cieľovú skupinu ponúka denník SME inzerentom priestor vo svojich špecializovaných tematických prílohách venovaným oblastiam cestovného ruchu, bývania, automobilizmufinancií, IT a komunikácie, vzdelávania, ale i oblasti športu, nákupov a voľnočasových aktivít dospelých i detí. Ich viazanosťou na konkrétne podujatia resp. aktuálne sezónne obdobia (napr. výstavy, konferencie, vrcholné športové podujatia, resp. dovolenky či vianočné sviatky) umožňujú zadávateľom inzercie systematické plánovanie komunikačných kampaní. Viac informácií na vyžiadanie v inzertnej kancelárii na vyššie uvedených kontaktoch.

Ďalšie novinky TU.

Novinky