Petit Press

26. aug 2016

Možnosti mobilnej reklamy na Sme.sk

Aké mobilné reklamné formáty možno nakúpiť na Sme.sk?

Prostredníctvom mobilných zariadení navštevuje mesačne SME.sk 1,1 milióna reálnych užívateľov, tj. rádovo každý druhý užívateľ Sme.sk využíva mobilné zariadenia na prehliadanie internetových stránok Aké mobilné reklamné formáty možno nakúpiť na Sme.sk? Čítajte viac...

Ďalšie novinky TU. 

Novinky