Petit Press

Mimoriadne inzertné príležitosti

Špecializované prílohy denníka SME

Náhľad obálky špecializovanej prílohy

S cieľom zamerať reklamné posolstvo na čo najvhodnejšiu cieľovú skupinu ponúka denník SME inzerentom priestor vo svojich špecializovaných prílohách venovaným oblastiam cestovného ruchu, bývania, automobilizmu, financií, IT a komunikácie, vzdelávania, ale i oblasti športu, nákupov a voľnočasových aktivít dospelých i detí. Prílohy umožňujú zadávateľom inzercie jednak systematické plánovanie konkrétnych komunikačných kampaní, väčšiu variabilitu pri realizácii atypickej reklamy - napr. reklamných prebalov, vlepovanej inzercie, prípadne fóliovania s vkladaním reklamných vzoriek, ale i možnosť sponzoringu vybraných častí, či celého projektu

Pre viac informácií o možnostiach inzercie v špecializovaných prílohách kontaktujte, prosím, inzertnú kanceláriu Petit Press, a. s. na emailovej adrese: [email protected] alebo: [email protected].Špeciály magazínu SME ŽENY

Prostredníctvom špeciálov magazínu SME ŽENY pripravovaných počas roka so zameraním na spektrum užitočných i sezónnych tém ponúkame možnosť optimálneho cielenia inzercie pre ženy.

Pre viac informácií o edičnom pláne špeciálov magazínu SME ŽENY kontaktujte, prosím, inzertnú kanceláriu Petit Press, a.s.  na emailovej adrese: [email protected], alebo: [email protected].

 

 

Prenájom subdomény v tvare "sluzba.sme.sk"

Ponúkame možnosť dlhodobého prenájmu subdomény servera Sme.sk a jej propagáciu zo strany Petit Press, a.s.. Partner okrem zaradenia služby do nákupnej sekcie servera Sme.sk získava aj atraktívny reklamný balík na propagáciu služby prevádzkovanej na prenajatej subdoméne, čím získava nový marketplace i marketingový kanál. Podmienkou je vhodnosť ponúkanej služby pre užívateľov Sme.sk, kvalitná ponuka, vysoká úroveň zákazníckeho servisu a záujem partnera o spoluprácu minimálne na jeden rok.

Pre viac informácií kontaktujte prosím manažérov pre internetové afiliačné partnerstvá na emailovej adrese: [email protected]


Kontakt inzercia

inzercia DENNÍKA SME:
[email protected][email protected]