Petit Press

The Slovak Spectator

The Slovak Spectator je jediný dvojtýždenník na Slovensku, vydávaný v anglickom jazyku. Vychádza od roku 1995 a je zdrojom serióznych a aktuálnych ekonomických, politických, regionálnych, ako aj kultúrno-spoločenských informácií o Slovensku.
The Slovak Spectator vydáva počas roka aj  špecializované plnofarebné publikácie: Career & Employment Guide – ročenka pokrývajúca oblasť ľudského kapitálu a pracovného trhu v SR; Spectacular Slovakia - edícia turistických sprievodcov po Slovensku; Investment Advisory Guide - ročenka predstavujúca podnikateľské prostredie v SR; Book of Lists - ročenka obsahujúca zoznam najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v SR.
Čitateľské portfólio tvoria cudzinci žijúci a pracujúci na Slovensku, Slováci s veľmi dobrou úrovňou ovládania anglického jazyka, manažéri slovenských i zahraničných spoločností so zastúpením na Slovensku, vládne orgány a organizácie, zastupiteľské úrady, ambasády, obchodné komory, a i. Ďalšiu skupinu predstavujú čitatelia trvalo žijúci v zahraničí.
Inzerentom The Slovak Spectator poskytuje priestor na oslovenie exkluzívnej skupiny slovenských i medzinárodných čitateľov s rozhodovacími kompetenciami z obchodnej a diplomatickej vrstvy pôsobiacej na Slovensku. 31 % čitateľov The Slovak Spectator nečíta žiadne iné tlačené periodikum vydávané v SR. 

Priemerný tlačený náklad:5 000 ks*
Periodicita:dvojtýždenník
Rozsah:12 - 16 strán

*Zdroj: Petit Press a.s., 2017

Harmonogram špecializovaných príloh

PDF Vydavateľský plán Slovak Spectator