Petit Press

V zahraničí

Predplatné našich titulov si do zahraničia môžete objednať nasledovným spôsobom:

  • písomne na adrese SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Stredisko predplatného tlače , Uzbecká 4, 821 06 Bratislava 214
  • e-mailom na [email protected], telefonicky na čísle +421 2 54 41 80 91, 54 41 81 02, 54 41 99 03
  • faxom na čísle +421 2 52 44 40 96, 54 41 89 58

Cena za doručovanie titulov do zahraničia zahŕňa cenu predplatného a poštovné (tarify medzinárodnej poštovnej prepravy) podľa váhy zásielky.