Petit Press

Denník SME

SME vychádza päťkrát do týždňa v rozsahu od 20 do 48 strán. Jeho čitatelia predstavujú vzdelanostnú a ekonomickú elitu obyvateľov Slovenska. 

V pravidelných prílohách prináša zaujímavé čítanie a zábavu z rôznych oblastí spoločenského života a inzerentom v nich poskytuje cielenejší zásah ich posolstva. Variabilitu inzertných možností rozširujú špecializované prílohy so zameraním na vybrané témy, pričom svojou viazanosťou na konkrétne podujatia (veľtrhy, výstavy, konferencie, vrcholné športové i kultúrne akcie, resp. aktuálne sezónne obdobia) poskytujú možnosť systematicky plánovať komunikačné kampane.

Okrem štandardnej prezentácie formou plošnej a vkladanej inzercie ponúka denník SME variabilitu aj pri realizácii atypickej inzercie - prebalov, vlepovanej inzercie, prípadne, za pomoci magazínových príloh aj fóliovania s vkladaním reklamných vzoriek. Vyše tretinový podiel predplatiteľov titulu dáva príležitosť využiť denník SME ako nosič adresných reklamných materiálov priamo do rúk adresátov. Jeho operatívnosť, možnosti regionálneho cielenia, kvalitná tlač a vysoko účinné atypické formy inzercie z neho robia ideálny komunikačný nástroj.

Od novembra 2010 je denník SME plnofarebný na všetkých stranách, a inzerentom tak poskytuje väčšiu variabilitu pri umiestňovaní plnofarebnej inzercie. Komfortnejší je aj jeho formát, obsah je v jednom zošite a spinky poskytujú pohodlnejšie čítanie. Potrebujete poradiť s inzerciou? Kontaktujte nás.

Priemerný tlačený náklad:29 490 ks*
Priemerný predaný náklad: 19 707 ks*
Periodicita:denník
Čítanosť:

225 000 čitateľov **

*Zdroj: ABC SR, 2020
**Zdroj: 
MML-TGI SR, 4. vlna 2020 + 1. vlna 2021 

Harmonogram špecializovaných príloh (Timetable of spec.supplements)

Poskytujeme na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu: [email protected]. Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Kontakt / Contact

          inzercia DENNÍK SME 
          [email protected][email protected]