Petit Press

Kontakt na jednotlivé divízie na slovensku

Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Recepcia Tel
02/ 59 233 111
Call centrum
02/ 323 77 777
Sekretariát Fax
02/ 59 233 119
Košice
Letná 47
040 01 Košice
RECEPCIA
055/ 60 02 204
Nitra
Sládkovičova 1
949 01 Nitra
Recepcia Tel
037/ 655 11 33, 655 11 55
Sekretariát Fax
037/ 655 11 55