Petit Press

Mesačník Magazín zdravia

Magazín prináša aktuálne a zaujímavé informácie o liečbe a prevencii rozličných ochorení, ako aj informácie a praktické rady, ktoré každému pomôžu skvalitniť životný štýl a zlepšiť životosprávu často pre zdravie človeka takú kľúčovú. V Magazíne zdravia si nájdete pravidelné rubriky Zdravie ženy, Zdravie dieťaťa, Zdravie muža a Zdravie seniorov.

Mesačník Magazín Zdravia ponúka inzertným klientom prezentáciu formou štandardnej a atypickej inzercie.

Priemerný tlačený náklad:6 133 ks*
Tlačený náklad so SME30 000 ks*

Periodicita:

mesačník
Rozsah:20 strán
Čítanosť:78 042 (t.j. 1,7 % populácie)**

* Zdroj: Petit Press, a.s. , 2020
** Zdroj: MML-TGI SR, 2019 

Kontakt / Contact

          inzercia Magazín zdravia 
         +421 2 59 233 230, 233
          prijem.inzercia@petitpress.sk