Petit Press

Kontakty - Inzercia

Bratislava

inzercia SME, TV OKO/TV SVET
+421 2 59 233 230 (-234) 
[email protected]

sieť regionálnej tlače, regionálnych balíkov a regionálnych titulov
+421 2 59 233 282, +421 915 750 942
[email protected]

inzercia Magazín zdravia
+421 2 59 233 225 (-234) 
[email protected]

manažéri inzercie
+421 2 59 233 209
[email protected]

inzercia Slovak Spectator
+421 2 59 233 300
[email protected]

internetová inzercia
+421 2 59 233 227
[email protected]

fakturácia, pohľadávky 
+421 2 59 233 182 (-183)
[email protected]  


Košice

inzercia

+421 917 108 857

+421 907 921 436

[email protected]
[email protected]


Nitra

inzercia
+421 37 692 40 11
[email protected]