Petit Press

Mesačník Doma v záhrade

Magazín Doma v záhrade prináša šestnásť strán prehľadných a bohato ilustrovaných materiálov súvisiacich s danou tematikou. Ťažisko tvoria okrasná a úžitková záhrada, ovocinárstvo a drobnochov. Magazín taktiež prináša návody na udržiavanie krehkej rovnováhy medzi záhradnou flórou a faunou. Pravidelne sa striedajú rubriky venované interiéru, receptom a uvažovaniu nad záhradou ako miestom na relax v rámci trvalo udržateľného životného štýlu. Magazín sa s osobitným zreteľom venuje rastlinám s nezameniteľnými vlastnosťami. Podporuje čitateľov v ich prirodzenom záujme o estetiku, inovatívne riešenia a hľadanie inšpirácií v exotike. Predstavuje staré sady a historické parky. V praktickej rovine sa magazín Doma v záhrade venuje záhradným stavbám a úpravám, náradiu, tipom na vylepšenie.

Magazín Doma v záhrade ponúka inzertným klientom prezentáciu formou štandardnej a atypickej inzercie.

Priemerný tlačený náklad:18 906 ks*
Periodicita:mesačník
Rozsah:min. 20 strán
Čítanosť:97 502 (t.j. 2,2% populácie)**

* Zdroj: Petit Press, a.s. , 2019
** Zdroj: MML-TGI SR, 2019

Kontakt / Contact

          inzercia DOMA V ZÁHRADE: 
          [email protected][email protected]