Petit Press

Denník Korzár

Denník KORZÁR je jediným slovenským regionálnym denníkom. Vychádza v dvoch mutáciách (Korzár - denník Košického kraja, Korzár - denník Prešovského kraja), čím pokrýva celý región východného Slovenska. Titul má dlhoročnú tradíciu a je najčítanejším denníkom vo východoslovenskom regióne (podľa MML-TGI SR, 2018).

Denník po obsahovej stránke ponúka nielen regionálne spravodajstvo, ale aj spravodajstvo zo Slovenska a zahraničia. 

Ďalšou pridanou hodnotou je vložený týždenník TVOKO/TV SVET s programom viac ako 50 televíznych staníc.

Štruktúra denníka, jeho pozícia na trhu aj miesto v portfóliu vydavateľstva Petit Press ponúka variabilné možnosti inzercie. Unikátna je možnosť inzercie s fókusom na konkrétny okres. Oslovenie potenciálnych klientov na území celého východného Slovenska zabezpečuje cenovo zvýhodnený Balík Korzár.

Pravidelné a špecializované prílohy poskytujú možnosť systematicky a cielene plánovať rôzne typy komunikačných kampaní. Okrem štandardnej plošnej a vkladanej inzercie ponúkajú denníky KORZÁR atypické formy inzercie - reklamné prebaly novín, vlepovanú inzerciu, prípadne za pomoci magazínových príloh aj fóliovanie s vkladaním reklamných vzoriek.

Priemerný tlačený náklad:8 492 ks *
Priemerný predaný náklad:5 354 ks*
Periodicita:denník
Čítanosť:126 523 čitateľov (t.j. 2,8 % populácie)**

* Zdroj: ABC SR, 2020
** Zdroj: MML-TGI SR, 
1. - 2. kvartál 2019 /čítal posledné vydanie/

Kontakt

inzercia KORZÁR 
[email protected]