Aktualny datum: 23.05.2015 03:09:07

Stránka ujszo.com

Najčítanejším spravodajským portálom v maďarskom jazyku na Slovensku je stránka www.ujszo.com

Bola založená v roku 2008. Už v roku 2009 zdvojnásobila počet návštev na 2 337 658 za rok a 8 487 978 kliknutí na stránku za rok.
Čitateľov má nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Anglicku. Najväčší záujem registruje o informácie z regiónov a o spoločensko-politické dianie na Slovensku.

Ambíciou portálu je stabilizovať počet návštevníkov, ako aj zvyšovanie kvality a rozsahu spravodajských informácií. Výber informácií sa ďalej bude rozširovať o fotografie a videonahrávky

Súvisiace odkazy

www.ujszo.com