Aktualny datum: 26.05.2015 17:29:12

Denník Új Szó

Új Szó je dlhodobo najčítanejším denníkom v maďarskom jazyku na Slovensku. Jeho novodobá existencia nie je založená len na modernom vzhľade a vernosti svojich čitateľov, ale aj na dôkladnom poznaní životných problémov a aktuálnych informácií z regiónov. Új Szó vychádza šesťkrát do týždňa v rozsahu 24-32 strán s množstvom príloh, rubrík a špecializovaných inzertných príloh.

Pravidelné prílohy

Pondelok
Najpopulárnejšia príloha denníka Egészség (Zdravie) prináša užitočné rady pre všetky vekové skupiny z oblasti zdravotníctva a starostlivosti o zdravie. Príloha má ambíciu prezentovať aktuálne trendy v oblasti zdravého životného štýlu, medicíny a krásy. Väčšina mužov preferuje prílohy Auto-moto a Sportvilág (Svet športu). Auto-moto popri pravidelných testoch nových vozidiel poskytuje priestor aj na prezentáciu tém súvisiacich s touto problematikou: poisťovníctvo, autopríslušenstvo.

Utorok
Fanúšikov futbalu poteší 8-stranová farebná príloha Focitipp, ktorá prináša užitočné informácie, výsledky zápasov, zaujímavé rozhovory a zároveň je aj manuálom pre tipujúcich.

Streda
V stredu prináša Új Szó tri mutácie: Csallóköz és Mátyusföld (Žitný ostrov a Matúšova zem), Duna, Garam, Vág és Ipoly mente (Podunajsko, Pohronie a Dolné Považie), Közép-és Kelet Szlovákia (Stredné a Východné Slovensko). Mutácie ponúkajú vynikajúci priestor na prezentáciu lokálnych a miestnych kultúrnych a podnikateľských aktivít. Populárna príloha Szülőföldünk (Naša rodná zem) monitoruje život a problémy maďarskej národnosti na Slovensku. Novinky zo sveta mobilných telefónov a počítačovej techniky prináša príloha Digitália.

Štvrtok
Populárna Börze (Burza) dáva priestor na uverejnenie drobnej, riadkovej inzercie. Ďalšia pravidelná príloha Iskola Utca (Školská ulica) sa zaoberá problematikou školstva, pedagogiky a výchovy. Utazás (Cestovanie) - príloha o cestovaní mapuje najzaujímavejšie turistické destinácie vo svete. Informácie sú doplnené užitočnými radami zo súvisiacich oblastí: letecká doprava, poisťovníctvo, cestovné kancelárie a iné. 

Piatok
V obľúbenom piatkovom farebnom televíznom magazíne +7 nap čitatelia nájdu prehľad programov televíznych a rozhlasových staníc. Pre milovníkov gastronómie je určená príloha Ízvilág (Svet chutí), ktorá informuje o najnovších trendoch z tejto oblasti. 

Sobota
Sobotňajšia príloha Presszó (Presso) je príjemné čítanie na víkend, ktoré zároveň poskytuje priestor aj pre krížovky a hlavolamy. Szalon (Salón) je venovaný umeniu a aktuálnym otázkam spoločnosti.

Egészségmagazin (Magazín zdravia) - mesačne na 16-tich stranách (A3) prináša informácie o zdravom životnom štýle, o ochoreniach a nových liečebných metódach (aj alternatívnych). V magazíne nájdete užitočné rady ako si upevniť zdravie a informácie o nových, zdraviu prospešných produktoch. Termín uvedenia na trh: prvý štvrtok v mesiaci.

Príloha Kert Udvar (Záhrada a dvor) - mesačne na 16-tich stranách (A3) prináša užitočné informácie a praktické rady pre záhradkárov a pestovateľov ovocia a zeleniny. Okrem záhradkárskych aktivít sa zameriava aj na chov malých a domácich zvierat. Termín uvedenia na trh: tretí štvrtok v mesiaci.

Príloha Agro mesačne na 15-tich stranách (A4) prináša informácie pre odborníkov v oblasti poľnohospodárskej výroby a pôdohospodárstva. Upozorňuje na nové trendy a technológie z tejto oblasti ako aj na možnosti získavania finančných prostriedkov na činnosti súvisiace s poľnohospodárskou veľkovýrobou. Termín uvedenia na trh: posledný štvrtok v mesiaci. 


Súvisiace odkazy

www.ujszo.com

www.predplatne.sme.sk