Aktualny datum: 23.05.2015 00:06:08

The Slovak Spectator

The Slovak Spectator je jediný týždenník na Slovensku vydávaný v anglickom jazyku. Vychádza od roku 1995 a je zdrojom serióznych a aktuálnych ekonomických, politických, regionálnych, ako aj kultúrno-spoločenských informácií o Slovensku. Priemerný týždenný náklad The Slovak Spectator je 5 000 kusov a jeho rozsah sa pohybuje od 12 do 16 strán.

The Slovak Spectator vydáva počas roka aj 5 špecializovaných plnofarebných ročeniek v anglickom jazyku:
Career & Employment Guide – ročenka pokrývajúca oblasť ľudského kapitálu a pracovného trhu v SR.
Spectacular Slovakia - edícia turistických sprievodcov po Slovensku.
Investment Advisory Guide – ročenka predstavujúca podnikateľské prostredie v SR.
Real Estate & Construction Guide – ročenka mapujúca trh nehnuteľností v SR, v roku 2014 vychádza ako samostatná sekcia publikácie Investment Advisory Guide. 
Book of Lists – ročenka obsahujúca zoznam najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v SR.

Čitateľmi The Slovak Spectator sú predstavitelia zahraničnej diplomatickej komunity na Slovensku, cudzinci žijúci a pracujúci na Slovensku, slovenské a zahraničné spoločnosti so zastúpením na Slovensku, štátne inštitúcie a organizácie, zastupiteľské úrady, obchodné komory, Slováci s dobrou znalosťou anglického jazyka, univerzitní študenti, a i. Ďalšiu skupinu predstavujú čitatelia, ktorí trvalo žijú v zahraničí a zaujímajú sa o dianie na Slovensku.

The Slovak Spectator okrem pokrývania aktuálneho diania na Slovensku rozvíja aj aktivity v prepájaní univerzitného prostredia s praxou. Na pôde Univerzity Komenského ako aj Ekonomickej univerzity v Bratislave realizoval niekoľko vzdelávacích projektov, ktoré priniesli na akademickú pôdu odborníkov z medzinárodného prostredia. Za pilotný projekt "Get trained and then get published" realizovaný v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského získal týždenník The Slovak Spectator v roku 2012 od Nadácie Pontis cenu za zodpovedné pôsobenie na trhu v rámci 12. ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia.

Súvisiace odkazy

www.spectator.sk