Petit Press

20. mar 2015

Ako si vybrať reklamu na Sme.sk

Ponúkame vám orientačné body pre výber vhodných typov, formátov a cien reklamy na Sme.sk, spolu s ich ukážkami.

Uvažujete o reklame na internete? Ako sa orientovať v ponuke reklamy na Sme.sk? Aké sú základné typy reklamy či druhy bannerov? Čo sú pr články, videoreklama, mobilná reklama? Ponúkame vám orientačné body pre výber vhodných typov, formátov a cien reklamy na Sme.sk, spolu s ich ukážkami. Pokračovanie na blogu Reklama.sme.sk....

 

Ďalšie novinky TU.

Novinky