Aktualny datum: 24.05.2015 12:55:26

Kontakty - Inzercia

 

Bratislava

inzercia SME, TV OKO, TV SVET +421 2 59 233 240 prijem.inzercia@petitpress.sk
     
inzercia ÚJ SZÓ, Vasárnap, +7Nap +421 2 59 233 228 (-235) reklama@ujszo.com
     
Sieť regionálnej tlače, regionálnych balíkov
a regionálnych titulov
+421 2 59 233 282
+421 915 750 942
petra.trnkova@petitpress.sk
     
inzercia Slovak Spectator +421 2 59 233 312 beata.fojtikova@spectator.sk
     
inzercia Magazín zdravia +421 2 59 233 122 magazinzdravia@petitpress.sk
     
internetová inzercia +421 2 59 233 227 internet@petitpress.sk
     
manažéri inzercie +421 2 59 233 209 manazer@petitpress.sk
     
sekretariát +421 2 59 233 209 eva.kristianova@petitpress.sk
     
fakturácia, pohľadávky +421 2 59 233 182 (-183) fakturacia@petitpress.sk
     
     

Košice

inzercia 

+421 55 600 22 28

+421 905 58 30 16

+421 55 600 22 55

+421 55 600 22 56

inzercia.ke@korzar.sk

riadkovainzercia.ke@korzar.sk

Nitra

inzercia 

+421 37 692 40 11

inzercia.nitra@petitpress.sk