Aktualny datum: 24.05.2015 23:04:13

Prečo pracovať u nás?

  • sme serióznym vydavateľstvom a v našej práci vidíme zmysel
  • naše tituly sú mienkotvorné denníky a týždenníky s celoslovenským pokrytím
  • sme.sk je najčítanejším spravodajským portálom v SR
  • sme stabilným zamestnávateľom s viac ako 500 zamestnancami a 400 externými spolupracovníkmi
  • sme otvorení novým myšlienkam a trendom
  • vládne u nás neformálna a demokratická atmosféra
Benefity pre zamestnancov
  • nadštandardné príspevky na stravné
  • plne hradené odborné školenia
  • jazykové vzdelávanie s príspevkom zamestnávateľa
  • zľavy na tituly vydavateľstva a samozrejme noviny zadarmo :)