Petit Press

Új szó online

Najčítanejším spravodajským portálom v maďarskom jazyku na Slovensku je stránka www.ujszo.com Čitateľov má nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Anglicku. Najväčší záujem registruje o informácie z regiónov a o spoločensko-politické dianie na Slovensku.

Počet reálnych užívateľov za mesiac:

711 708

Počet reálnych užívateľov za týždeň*:

161 784

Počet reálnych užívateľov za deň*:

22 958

* Zdroj: AIMmonitor, január 2017, týždenný/ denný priemer