Petit Press

Új szó online

Najčítanejším spravodajským portálom v maďarskom jazyku na Slovensku je stránka www.ujszo.com Čitateľov má nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Anglicku. Najväčší záujem registruje o informácie z regiónov a o spoločensko-politické dianie na Slovensku.

Počet reálnych užívateľov za rok:

449 537

Počet reálnych užívateľov za týždeň*:

32 283

Počet reálnych užívateľov za deň*:

8 635

* Zdroj: AIMmonitor 2015, týždenný/denný priemer