Petit Press

Új szó online

Najčítanejším spravodajským portálom v maďarskom jazyku na Slovensku je stránka www.ujszo.com Čitateľov má nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Anglicku. Najväčší záujem registruje o informácie z regiónov a o spoločensko-politické dianie na Slovensku.

Počet reálnych užívateľov za mesiac:711 708
Počet reálnych užívateľov za týždeň*:161 784
Počet reálnych užívateľov za deň*:22 958

* Zdroj: AIMmonitor, január 2017, týždenný/ denný priemer