Petit Press

Týždenník Vasárnap

Týždenník Vasárnap je najčítanejší rodinný týždenník pre obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku. Je to typický víkendový magazín s dlhoročnou históriou. Každý týždeň prináša okrem klasických stránok o životospráve, zdraví, obliekaní aj príbehy ľudí, reportáže a rozhovory s osobnosťami.

Čitateľskú základňu má veľmi stabilnú. Posledné vydanie týždenníka čítalo 11,7 % obyvateľov SR hlásiacich sa k maďarskej národnosti a má až 37,2 %.

Priemerný tlačený náklad:

33 448 ks*

Priemerný predaný náklad:

26 085 ks*

Periodicita:

týždenník

Čítanosť:

52 611 čitateľov (t.j. 1,2 % populácie)**

* Zdroj: ABC SR obdobie 2015
** Zdroj: MML-TGI SR obdobie 2015 /čítal posledné vydanie/