Petit Press

Týždenník Vasárnap

Týždenník Vasárnap je najčítanejší rodinný týždenník pre obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku. Je to typický víkendový magazín s dlhoročnou históriou. Každý týždeň prináša okrem klasických stránok o životospráve, zdraví, obliekaní aj príbehy ľudí, reportáže a rozhovory s osobnosťami.

Čitateľskú základňu má veľmi stabilnú. Posledné vydanie týždenníka čítalo 9,7 % obyvateľov SR hlásiacich sa k maďarskej národnosti.

Priemerný tlačený náklad:

31 133 ks*

Priemerný predaný náklad:

23 637 ks*

Periodicita:

týždenník

Čítanosť:

41 334 čitateľov (t.j. 0,9 % populácie)**

* Zdroj: ABC SR, 2016
** Zdroj: MML-TGI SR, 2016