Petit Press

Regionálne týždenníky MY

Týždenníky MY sú novinami s najsilnejším regionálnym zázemím. Okrem bratislavského regiónu pokrývajú všetky ostatné regióny Slovenska. Čítanosť týždenníkov MY stabilne obsadzuje poprednú pozíciu v porovnaní s čítanosťou ostatných periodík, vrátane bulvárnych denníkov. Regionálne týždenníky vychádzajú v pondelok a v utorok, v 26 mutáciách a v rozsahu až do 44 strán. Viac ako dve tretiny čitateľov (65,9 %) sa zaraďuje do socioekonomickej skupiny A, B, C. Týždenníky MY číta 22,3 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí a 54,1 % čitateľov má minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. (Zdroj: MML-TGI SR 2015).

Týždenníky MY po obsahovej stránke ponúkajú nielen jedinečné regionálne spravodajstvo, ale aj spravodajstvo zo Slovenska a zo zahraničia. Aj preto viac ako 40 % pravidelných čitateľov nečíta žiadny z denníkov vychádzajúcich na Slovensku. Cenovo výhodnou možnosťou inzerovania je ponuka rôznych balíkov týždenníkov MY.

Okrem štandardnej plošnej a vkladanej inzercie ponúkajú týždenníky MY variabilitu reklamných prebalov, vlepovanej inzercie, vrátene fóliovania reklamných vzoriek s magazínovými prílohami. 

Priemerný tlačený náklad:

122 592 ks*

Priemerný predaný náklad:

85 397 ks*

Periodicita:

týždenník

Čítanosť:

258 310 čitateľov (t.j. 5,8 % populácie)**

* Zdroj: ABC SR obdobie 2015
** Zdroj: MML-TGI SR obdobie 2015 čítal posledné vydanie/