Petit Press

Mesačník Magazín zdravia

Magazín prináša aktuálne a zaujímavé informácie o liečbe a prevencii rozličných ochorení, ako aj informácie a praktické rady, ktoré každému pomôžu skvalitniť životný štýl a zlepšiť životosprávu často pre zdravie človeka takú kľúčovú. V Magazíne zdravia si nájdete pravidelné rubriky Zdravie ženy, Zdravie dieťaťa, Zdravie muža a Zdravie seniorov.

Mesačník Magazín Zdravia ponúka inzertným klientom prezentáciu formou štandardnej a atypickej inzercie.

Priemerný tlačený náklad:

14 769 ks*

Periodicita:

mesačník

Rozsah:

20 strán

*Zdroj: Petit Press, a. s., 2015

Kontakt / Contact

          inzercia SME, TV OKO/TV SVET, Magazín zdravia 
         +421 2 59 233 230 (-234) 
          prijem.inzercia@petitpress.sk