Aktualny datum: 25.05.2015 07:08:41

Týždenník Vasárnap

Týždenník Vasárnap je najčítanejší rodinný týždenník pre obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku. Je to typický víkendový magazín s dlhoročnou históriou. Každý týždeň prináša okrem klasických stránok o životospráve, zdraví, obliekaní aj príbehy ľudí, reportáže a rozhovory s osobnosťami.

Čitateľskú základňu má veľmi stabilnú. Posledné vydanie týždenníka čítalo 10,5 % obyvateľov SR hlásiacich sa k maďarskej národnosti a má až 37,2 % nepravidelných čitateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti.


*Zdroj: ABC SR obdobie 2013
**Zdroj: MML-TGI  obdobie 3.+4. kvartál 2013 /čítal posledné vydanie/

Priemerný tlačený náklad: 32 493 ks*
Priemerný predaný náklad: 26 562 ks*
Periodicita: týždenník
Čítanosť: 43 550 čitateľov **

 

Cenníky inzercie

Cenník inzercie magazínu Vasárnap 2013
Pricelists in English - Vasárnap 2013

Az Vasárnap árjegyzéke - 2013
ÚJ SZÓ, Vasárnap - cenník komerčnej riadkovej inzercie
ÚJ SZÓ, Vasárnap - cenník súkromnej riadkovej inzercie

Vasárnap - harmonogram špeciálnych príloh

 

Dôležité informácie a dokumenty
Všeobecné obchodné podmienky
General terms and conditions
Általános üzleti feltételek
Technické podmienky inzercie na tlač - SC PAPIER