Aktualny datum: 29.05.2015 07:56:51

Denník Új Szó

Denník Új Szó je jediný denník v maďarskom jazyku vydávaný na Slovensku. Vychádza šesťkrát do týždňa v rozsahu 24 - 32 strán. Je obohatený o rôzne tematické a špecializované prílohy. Silnou stránkou denníka je dlhoročná vernosť čitateľov, postavená na poznaní ich životných problémov a bohatých a aktuálnych informáciách z regiónov, kde žijú. Je titulom s mimoriadne vysokým pokrytím svojej cieľovej skupiny (458 467 obyvateľov Slovenska s materinským jazykom maďarským).
Denník Új Szó pravidelne číta každý piaty obyvateľ maďarskej národnosti na Slovensku. V Nitrianskom kraji je najčítanejším mienkotvorným denníkom a druhým najčítanejším denníkom. Viac ako 42 % čitateľov denníka dosiahlo minimálne stredoškolské vzdelanie.

*Zdroj: ABC SR obdobie 2013
**Zdroj: MML-TGI  3.+4. kvartál 2013 /čítal posledné vydanie/
Priemerný tlačený náklad: 26 232 ks*
Priemerný predaný náklad: 19 964 ks*
Periodicita: denník
Čítanosť: 93 640 čitateľov **

 

Cenníky plošnej inzercie


Cenník inzercie denníka ÚJ SZÓ

Cenník inzercie špecializovanej prílohy denníka ÚJ SZÓ - Egészség magazin 2013

Cenník inzercie denníka UJ SZÓ ENGLISH 2013

Cenník inzercie denníka Új szó HU 2013

Az Új Szó A4-es formátumú tematikus mellékleteinek árjegyzéke érvényes 2013

Cenník inzercie špecializovaných príloh denníka ÚJ SZÓ vo formáte A4 2013

Price list of the supplements of daily ÚJ SZÓ A4 2013

 

 


Dôležité informácie a dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky
General terms and conditions
Általános üzleti feltételek
Technické podmienky inzercie na tlač - SC PAPIER
Technické podmienky inzercie na tlač - NOVINOVÝ PAPIER

 ICC profily Petit Press pre tlač na novinový papier


Cenníky riadkovej inzercie
Kupón pre riadkovú inzerciu v denníku ÚJ SZÓ
Podajte si riadkový inzerát do denníka ÚJ SZÓ cez SMS
ÚJ SZÓ, Vasárnap - cenník komerčnej riadkovej inzercie
ÚJ SZÓ, Vasárnap - cenník súkromnej riadkovej inzercie

Súvisiace odkazy

www.ujszo.com