Aktualny datum: 24.05.2015 06:56:10

The Slovak Spectator

The Slovak Spectator je jediný týždenník na Slovensku, vydávaný v anglickom jazyku. Vychádza od roku 1995 a je zdrojom serióznych a aktuálnych ekonomických, politických, regionálnych, ako aj kultúrno-spoločenských informácií o Slovensku.

The Slovak Spectator vydáva počas roka aj 5 špecializovaných plnofarebných ročeniek: Career & Employment Guide – ročenka pokrývajúca oblasť ľudského kapitálu a pracovného trhu v SR. Spectacular Slovakia - edícia turistických sprievodcov po Slovesnsku. Investment Advisory Guide - ročenka predstavujúca podnikateľské prostredie v SR. Real Estate & Construction Guide – ročenka mapujúca trh nehnuteľností v SR, v roku 2014 vychádza ako samostatná sekcia publikácie Investment Advisory Guide. Book of Lists - ročenka obsahujúca zoznam najvýznamnejších spoločností pôsobiacich v SR.

Čitateľské portfólio tvoria cudzinci žijúci a pracujúci na Slovensku, Slováci s veľmi dobrou úrovňou ovládania anglického jazyka, manažéri slovenských i zahraničných spoločností so zastúpením na Slovensku, vládne orgány a organizácie, zastupiteľské úrady, ambasády, obchodné komory, a i. Ďalšiu skupinu predstavujú čitatelia trvalo žijúci v zahraničí.

Inzerentom The Slovak Spectator poskytuje priestor na oslovenie exkluzívnej skupiny slovenských i medzinárodných čitateľov s rozhodovacími kompetenciami z obchodnej a diplomatickej vrstvy pôsobiacej na Slovensku. 31 % čitateľov The Slovak Spectator nečíta žiadne iné tlačené periodikum vydávané v SR.
Priemerný tlačený náklad: 5 000 ks
Periodicita: týždenník
Rozsah 12 - 16 strán

 

Cenníky plošnej inzercie
Ceny inzercie v týždeníku The Slovak Spectator
Ceny inzercie v ročenke Book of Lists
Ceny inzercie v ročenke Career & Employment Guide
Ceny inzercie v ročenke Spectacular Slovakia
Ceny inzercie v ročenke Investment Advisory Guide
Ceny inzercie v sekcii Business Classifieds
Ceny inzercie v sekcii Real Estate & Construction
Inzertné možnosti na spectator.sk
Inzertné možnosti na greenpages.spectator.sk
Harmonogram špecializovaných príloh
Vydavateľský plán Slovak Spectator
Dôležité informácie a dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky
General terms and conditions
Technické podmienky inzercie na tlač - SC PAPIER
Technické podmienky inzercie na tlač - NOVINOVÝ PAPIER

 ICC profily Petit Press pre tlač na novinový papier
Súvisiace odkazy

www.spectator.sk