Aktualny datum: 28.05.2015 13:48:29

Mimoriadne inzertné príležitosti

Špecializované prílohy denníka SME

S cieľom zamerať reklamné posolstvo na čo najvhodnejšiu cieľovú skupinu ponúka denník SME inzerentom priestor vo svojich špecializovaných tematických prílohách venovaným oblastiam automobilizmu, bývania, financií, IT a komunikácie, vzdelávania a personálneho poradenstva, ale i oblasti športu, nákupov a voľnočasových aktivít dospelých i detí. Ich viazanosťou na konkrétne podujatia resp. aktuálne sezónne obdobia (napr. výstavy, konferencie, vrcholné športové podujatia, resp. dovolenky či vianočné sviatky) umožňujú zadávateľom inzercie systematické plánovanie komunikačných kampaní. Viac informácií na vyžiadanie v inzertnej kancelárii na emailovej adrese: prijem.inzercia@petitpress.sk.


Prenájom subdomény v tvare "sluzba.sme.sk"

Ponúkame možnosť dlhodobého prenájmu subdomény a jej propagáciu zo strany Petit Press, a.s.. Partner okrem zaradenia služby do nákupnej sekcie servera Sme.sk získava aj atraktívny reklamný balík na propagáciu služby prevádzkovanej na prenajatej subdoméne. Podmienkou je vhodnosť ponúkanej služby pre užívateľov Sme.sk, kvalitná ponuka, vysoká úroveň zákazníckeho servisu a záujem partnera o spoluprácu minimálne na jeden rok. 

Pre viac informácií kontaktujte prosím manažéra pre internetové afiliačné partnerstvá na tel. čísle +421 2 59 233 205, alebo na emailovej adrese: internet@petitpress.sk


Špeciály magazínu Sme Ženy
                                                                                                                                                 
Prostredníctvom špeciálov magazínu Sme Ženy, pripravovaných počas roka so zameraním na spektrum užitočných i sezónnych tém, ponúkame možnosť optimálneho cielenia inzercie. 
                                      
Pre viac informácií o Edičnom pláne špeciálov kontaktujte, prosím, inzertnú kanceláriu Petit Press, a.s. na tel. čísle +421 2 59 233 240, alebo
na emailovej adrese:
prijem.inzercia@petitpress.sk