Aktualny datum: 22.05.2015 11:57:16

Lišiak

Najtradičnejší krížovkársky mesačník Lišiak vychádza na Slovensku od roku 1964. Obsah 36 stranového mesačníka okrem švédskych krížoviek tvorí sudoku, doplňovačky, písmenové a maľované krížovky, osemsmerovky, roháčiky a  logické rébusy.  

Okrem štandardnej prezentácie formou plošnej alebo vkladanej inzercie magazín Lišiak ponúka inzertným klientom komunikáciu v rámci vybraných krížoviek, resp. celého vydania.


 *Zdroj: ABC SR obdobie 2013
Priemerný tlačený náklad: 21 001 ks*
Priemerný predaný náklad: 7 057 ks*
Periodicita: mesačník
Rozsah: 44 strán
Papier: novinový, plnofarebná obálka
Dôležité informácie a dokumenty (Important info & documents)

Cenník inzercie magazínu Lišiak od 1.1.2014

Všeobecné obchodné podmienky

General terms and conditions

Harmonogram vychádzania magazínu Lišiak

Technické podmienky inzercie na tlač - SC PAPIER

Technické podmienky inzercie na tlač - NOVINOVÝ PAPIER

 ICC profily Petit Press pre tlač na novinový papier (IC profiles for newsprint)

 

Súvisiace odkazy (Related links)

 Contact us by email

Kontakty - inzercia (Contacts to advertising office)