Petit Press

Denník Új Szó

Denník Új Szó je jediný denník v maďarskom jazyku vydávaný na Slovensku. Vychádza šesťkrát do týždňa v rozsahu 24 - 32 strán. Je obohatený o rôzne tematické a špecializované prílohy. Silnou stránkou denníka je dlhoročná vernosť čitateľov, postavená na poznaní ich životných problémov a bohatých a aktuálnych informáciách z regiónov, kde žijú. Je titulom s mimoriadne vysokým pokrytím svojej cieľovej skupiny (396 775 obyvateľov Slovenska s materinským jazykom maďarským).

Denník Új Szó pravidelne číta každý piaty obyvateľ maďarskej národnosti na Slovensku. V Nitrianskom kraji je najčítanejším mienkotvorným denníkom a druhým najčítanejším denníkom.

39 % čitateľov denníka dosiahlo minimálne stredoškolské vzdelanie. Až 71 % pravidelných čitateľov denníka nečíta žiadny iný mienkotvorný denník.

Priemerný tlačený náklad:22 404 ks*
Priemerný predaný náklad:17 403 ks*
Periodicita:denník
Čítanosť:47 847 čitateľov (t. j. 1,1 % populácie)**

*Zdroj: ABC SR, 2016
**Zdroj: MML-TGI SR, 2016 /čítal posledné vydanie/