Petit Press

Denník Új Szó

Denník Új Szó je jediný denník v maďarskom jazyku vydávaný na Slovensku. Vychádza šesťkrát do týždňa v rozsahu 24 - 32 strán. Je obohatený o rôzne tematické a špecializované prílohy. Silnou stránkou denníka je dlhoročná vernosť čitateľov, postavená na poznaní ich životných problémov a bohatých a aktuálnych informáciách z regiónov, kde žijú. Je titulom s mimoriadne vysokým pokrytím svojej cieľovej skupiny (418 478 obyvateľov Slovenska s materinským jazykom maďarským).

Denník Új Szó pravidelne číta každý piaty obyvateľ maďarskej národnosti na Slovensku. V Nitrianskom kraji je najčítanejším mienkotvorným denníkom a druhým najčítanejším denníkom.

50 % čitateľov denníka dosiahlo minimálne stredoškolské vzdelanie. Až 71 % pravidelných čitateľov denníka nečíta žiadny iný mienkotvorný denník.

Priemerný tlačený náklad:

22 951 ks*

Priemerný predaný náklad:

18 190 ks*

Periodicita:

denník

Čítanosť:

78 055 čitateľov (t. j. 1,7 % populácie)**

*Zdroj: ABC SR obdobie 2015
**Zdroj: MML-TGI SR 2015 /čítal posledné vydanie/