Petit Press

Denník SME

SME, najčítanejší mienkotvorný denník, vychádza šesťkrát do týždňa v rozsahu od 20 do 48 strán. Jeho čitatelia predstavujú vzdelanostnú a ekonomickú elitu obyvateľov Slovenska. Podľa prieskumu MML-TGI SR 2015, čítal posledné vydanie) až 77,8% jeho čitateľov má stredoškolské vzdelanie s maturitou, resp. ukončenú vysokú školu; 75,6 % čitateľov je zo socio-ekonomických skupín A, B, C; a 43,7% čitateľov je mladších ako 45 rokov.

V pravidelných prílohách prináša zaujímavé čítanie a zábavu z rôznych oblastí spoločenského života a inzerentom v nich poskytuje cielenejší zásah ich posolstva. Variabilitu inzertných možností rozširujú špecializované prílohy so zameraním na vybrané témy, pričom svojou viazanosťou na konkrétne podujatia (veľtrhy, výstavy, konferencie, vrcholné športové i kultúrne akcie, resp. aktuálne sezónne obdobia) poskytujú možnosť systematicky plánovať komunikačné kampane.

Okrem štandardnej prezentácie formou plošnej a vkladanej inzercie ponúka denník SME variabilitu aj pri realizácii atypickej inzercie - prebalov, vlepovanej inzercie, prípadne, za pomoci magazínových príloh aj fóliovania s vkladaním reklamných vzoriek. Vyše tretinový podiel predplatiteľov titulu dáva príležitosť využiť denník SME ako nosič adresných reklamných materiálov priamo do rúk adresátov. Jeho operatívnosť, možnosti regionálneho cielenia, kvalitná tlač a vysoko účinné atypické formy inzercie z neho robia ideálny komunikačný nástroj.

Od novembra 2010 je denník SME plnofarebný na všetkých stranách, a inzerentom tak poskytuje väčšiu variabilitu pri umiestňovaní plnofarebnej inzercie. Komfortnejší je aj jeho formát, obsah je v jednom zošite a spinky poskytujú pohodlnejšie čítanie. Potrebujete poradiť s inzerciou? Kontaktujte nás.

Priemerný tlačený náklad:

43 108 ks*

Priemerný predaný náklad:

31 056 ks*

Periodicita:

denník

Čítanosť:

319 968 čitateľov (t.j. 7,1 % populácie)**

*Zdroj: ABC SR obdobie 2015
**Zdroj: MML-TGI SR 2015

Harmonogram špecializovaných príloh (Timetable of spec.supplements)

Poskytujeme na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu: prijem.inzercia@petitpress.sk. Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Kontakt / Contact

          inzercia SME, TV OKO/TV SVET 
         +421 2 59 233 230 (-234) 
          prijem.inzercia@petitpress.sk