Aktualny datum: 27.05.2015 23:38:05

Inzercia

Periodiká nášho vydavateľstva predstavujú širokú škálu produktov - vybrať si môžete z denníkov, týždenníkov či plnofarebných časopisov. Denníky reprezentujú mienkotvorné celoštátne noviny SME, na východnom Slovensku sa teší veľkej popularite Korzár a juh pokrýva v maďarskom jazyku vychádzajúci denník ÚJ SZÓ. Lokálne dianie pokrývajú týždenníky regionálnej siete MY, a v desiatke najväčších miest vydávaná sieť bezplatných novín ECHO. Magazíny s týždennou periodicitou reprezentujú TV OKO, Plus 7Nap, smeŽeny, a čoraz väčšej obľube sa teší aj televízny týždenník TV SVET. Internetové tituly predstavujú servery Sme.sk (jednotka medzi spravodajskými servermi), Post.sk (historicky najstarší freemail), stránky Korzar.sk, Ujszo.com, Mynoviny.sk a ďalšie.

Naše denníky ponúkajú rýchly a efektívny zásah. Využitím ich vzájomnej kombinácie majú schopnosť za prijateľnú sumu efektívne a rýchlo odovzdať informáciu presne podľa vašich potrieb. Umožňujú komunikovať nielen celoštátne posolstvo, ale aj cieliť plošnú či vkladanú inzerciu do vybraných regiónov alebo predplatiteľskému jadru titulu. Vnímanie inzercie posilňujeme na želanie zákazníka zaraďovaním inzercie do vhodnej sekcie, do tematických či mimoriadnych príloh so zameraním na čo najvhodnejšiu cieľovú skupinu.

Naše magazíny vám okrem podobných výhod ako naše denníky ponúkajú dlhodobejšie pôsobenie reklamného posolstva, ku ktorému sa čitateľ opakovane vracia. Ich benefitom je aj časopisecká kvalita tlače a rozsiahlejšie možnosti atypických foriem inzercie (všívanie, vlepovanie, prebaly, pásky), čím sa posúvajú možnosti komunikácie k netradičnému a neprehliadnuteľnému pôsobeniu.

Kombináciou kampaní v denníkoch a magazínoch ponúkame zákazníkom možnosť dosiahnuť vyššiu efektivitu za menej vynaložených prostriedkov, pričom riešenie pripravujeme na mieru každého klienta podľa povahy jeho produktov, služieb, komunikačného zámeru a rozpočtu.

Internetu v našom portfóliu dominuje server SME.sk, priekopník v oblasti blogov, sociálnych sietí či internetovej televízie. Disponuje profesionálne spracovaným online spravodajstvom a bohatou škálou sekcií a služieb, ktoré sledujú a využívjú bezmála dva milióny čitateľov mesačne. Spolu s množstvom inovatívnych reklamných formátov predstavuje pestré možnosti na cielené oslovenie vašich zákazníkov 24 hodín denne.

Aj keď je náš klient náročný a úzko špecializovaný, dokážeme mu poradiť optimálnu kombináciu produktov za zvýhodnené ceny. K dispozícii máme vyškolených inzertných poradcov, ktorí vypracujú inzertnú stratégiu v tituloch nášho vydavateľstva na profesionálnej úrovni a usmernia zákazníka pri výbere vhodných tematických rubrík či príloh. Súčasťou našich služieb je možnosť využiť pri tvorbe kampane zázemie nášho grafického štúdia i mediálne poradenstvo opierajúce sa o dáta z kvalitných mediálnych výskumov.

Pre viac informácií o možnostiach inzercie v konkrétnom médiu vyberte príslušný titul z ponuky v pravej časti tejto stránky.

Súvisiace odkazy (Related links)

 Kontakty - inzercia

 Contact us by email

Aktualizovaný audit predaja novín

AIM monitor - Audit návštevnosti slovenských internetových stránok

Všeobecné obchodné podmienky

General terms and conditions

Általános üzleti feltételek